Kwiek blijven en
samen leven

Onze boodschap

De gezondheidszorg moet fundamenteel anders in Nederland. Volgens Kwiekstee is dit alleen maar te realiseren als we vanaf vandaag inzetten op een systeemverandering. Zowel binnen jeugdzorg, GGZ, WMO en de medische gezondheidszorg zijn de systemen gericht op curatieve behandeling. Dit resulteert in hoge werkdruk, verhoogd ziekteverzuim en steeds maar stijgende kosten. Kwiekstee ziet als oplossing, zoals gelukkig steeds meer mensen met ons, een duurzame op preventie gerichte aanpak. Kwiekstee zet in op levenskwaliteit vanuit autonomie en betrokkenheid.

Onze overtuiging

Levenskwaliteit begint bij sociale veiligheid en resulteert in gemeenschapszin. Vanuit deze veiligheid durven mensen te investeren in hun eigen fysieke, mentale en sociale levenskwaliteit, of anders gezegd een ‘kwieker leven’. Wij willen hiervoor laagdrempelige ontmoetingsplekken oprichten. Daarom beginnen we in Drenthe onder de naam Kwiekstee. Ontmoetingen in een Kwiekstee leiden tot steeds weer nieuwe ontmoetingen. Zo werkt iemand in een Kwiekstee niet alleen aan de levenskwaliteit van zichzelf, maar ook aan dat van de ander en de gemeenschap in het dorp of de wijk.