Verhalen uit de buurt

Verandering begint bij mensen

Vanuit de behoefte van mensen in de gemeenschap ontstaan keuzes gericht op preventie. Kwiekstee helpt gemeenschappen om deze route te bewandelen. We kunnen ondersteunen met individuele coaching, groepstraining, voorlichting en buurtwerk.

boom-in-het-bos

Kwiekstee

Een Kwiekstee maakt samen met een dorp of wijk in Drenthe positieve impact op gezondheid en welzijn van inwoners. De uitdaging van onze totale wereldbevolking vertaalt naar onze lokale leefwereld. We zijn dan ook erg trots dat provincie Drenthe vanuit de ‘sociale agenda Drenthe’ ons idee van Kwiekstee omarmt en ondersteunt.