Verhalen uit de buurt

Kwiekstee

Kwiekstee

Een Kwiekstee maakt samen met een dorp of wijk in Drenthe positieve impact op gezondheid en welzijn van inwoners. De uitdaging van onze totale wereldbevolking vertaalt naar onze lokale leefwereld. We zijn dan ook erg trots dat provincie Drenthe vanuit de ‘sociale agenda Drenthe’ ons idee van Kwiekstee omarmt en ondersteunt. In hun eigen Kwiekstee werken mensen niet alleen aan hun eigen levenskwaliteit maar ook aan de ‘levenskwaliteit’ van hun gemeenschap.

We gaan hier uit van het principe:
wie goed voor zichzelf zorgt kan pas goed voor een ander zorgen’ Door ontmoetingen ontstaan er relaties en deze leiden tot verbondenheid en naoberschap. Dit heeft dan weer een direct effect op belangrijk thema’s als eenzaamheid, overlast en leefbaarheid. Ook leidt meer verbondenheid tot bereidheid tot vrijwilligerswerk.

Kwiekstee maakt onderscheidt door:

  • In en vanuit de gemeenschap te werk. Dus vanuit leefwereld in plaats van systeemwereld.
  • Het taboe van werken aan je lichaam èn geest te gaan doorbreken.
  • Gedreven wordt door mensen die iets willen betekenen voor de samenleving.
  • Sociaal ondernemerschap omarmen om het project te bestendigen.
  • Zich te richten op de lokale samenleving, natuurlijke omgeving en lokale economie.

Kwiekstee is geen concept dat wordt uitgerold. Het is maatwerk per leefgemeenschap. Kwiekstee biedt een community met kennis, mensen en middelen waarmee leefgemeenschappen zelf hun eigen Kwiekstee gaan inrichten. Op basis van hun eigen ontdekkingen, ideeën, behoeftes en inzichten. Zo klein of groot ze zelf willen. Met eigenaarschap en zeggenschap. We moedigen ze hierbij aan om de principes van sociaal ondernemerschap te volgen. Dus ondernemen vanuit een maatschappelijk doel.

Lees hier op de site van provincie Drenthe hoe het idee van Kwiestee onstond.
klik hier